• Deutsch
 • English
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenščina
 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenščina

SKU
4020
Wkłady Pica-Dry wodorozpuszczalne “MULTI-USE”

Product Tabs

Collection: 
Innovative Line
Opakowania uzupełniające
Category: 
Znacznik budowy
Pióro budowlane
Ołówek
Ołówek automatyczny
Kolorowy ołówek
Żetony przemysłu
Ołówek do znakowania
Marker kopalni
Opakowanie uzupełniające
Znacznik do zastosowań specjalnych
Ołówek uniwersalny
Ekwipunek
Handwerk: 
Elektrotechnika
Płytki
Szklarz
Budownictwo
Konstrukcja drewniana
Technika mechaniczna
Konstrukcja metalowa
Instalacja sanitaire
Technologia zasilania