• Deutsch
 • English
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenščina
 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenščina

SKU
7030
Pica Fine Dry Wkłady grafitowe HB

Product Tabs

Collection: 
Innovative Line
Opakowania uzupełniające
Category: 
Znacznik budowy
Pióro budowlane
Ołówek
Ołówek automatyczny
Ołówek do znakowania
Marker kopalni
Opakowanie uzupełniające
Znacznik do zastosowań specjalnych
Handwerk: 
Elektrotechnika
Konstrukcja drewniana