• Deutsch
 • English
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenščina
 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenščina

SKU
547
Pica Classic 547 Carpenter/Copying Pencil “dry&wet”

Product Tabs

Collection: 
Classic Line
Asortyment
Category: 
Pióro budowlane
Ołówek
Kolorowy ołówek
Handwerk: 
Budownictwo
Konstrukcja drewniana
Roboty malarskie